Over ons

Elke vrouw een mooie zwangerschap.

In 10% van de zwangerschappen ontwikkelt de moeder serieuze zwangerschapscomplicaties met gevaar voor moeder en ongeboren kind. Dat zijn ongeveer 17.000 vrouwen in Nederland. Wordt er op tijd ingegrepen, dan loopt het meestal nog relatief goed af. Gelukkig!

Op de lange termijn krijgt 1 op de 3 vrouwen met probleemvolle zwangerschappen ziektes als hoge bloeddruk, hoog cholesterol of suikerziekte. Vrouwen die zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, hebben zelfs een tot wel 8 keer verhoogd risico op een hart- of herseninfarct.

Naast de lichamelijke nasleep, gaat het hier om een breder, maatschappelijk probleem. Zwangerschapscomplicaties hebben een enórme impact op iemands ‘zijn’. Concentratieproblemen, twijfel aan je kracht als vrouw, moeder en werknemer, schuldgevoelens naar je kind(eren).

Hier is helaas te weinig over bekend en daardoor is er ook te weinig begrip bij de omgeving van de vrouwen. Werkgevers, zelfs bedrijfsartsen weten er vaak weinig van en kunnen daardoor niet goed de belastbaarheid van de getroffen vrouwen inschatten.


Stichting Queen of Hearts

Het doel van Stichting Queen of Hearts is het creëren van bewustzijn rondom de impact van zwangerschapscomplicaties en het steunen van wetenschappelijke studies en klinische initiatieven ter bevordering van de zorg voor, tijdens en na de zwangerschap.

Bestuur

 • Chahinda Ghossein-Doha, voorzitter
 • Janou Boosten-Lamkin, secretaris
 • Marc Spaanderman, penningmeester
 • Kiki van Eijk
 • Valéry Hawinkels-Hellwig
 • Emma Janssen
 • Joske van de Weg

Onderzoeksteam Queen of Hearts

 • Prof. dr. Marc Spaanderman
 • Dr. Chahinda Ghossein-Doha
 • Drs. Robert-Jan Alers
 • Drs. Laura Jorissen
 • Drs. Gwyneth Janssen
 • Drs. Emma Janssen
 • Ing. Eri Morina-Shijaku
 • Team Transmuraal Vrouwen Dagcentrum

Chahinda Ghossein-Doha

“Als arts en onderzoeker zie ik vanuit alle kanten de behoefte en noodzaak voor meer onderzoek en bewustwording van zwangerschapscomplicaties. Met de Queen of Hearts stichting, zet ik mijn persoonlijke ervaring en professionele kennis in om een generatie in te gaan waarin we niet alleen kennis over zwangerschapsproblematiek genereren, maar dit direct beschikbaar maken waar het nodig is. Laten we kennis niet alleen in medische boeken en wetenschappelijke artikelen herbergen, maar toegankelijk maken voor iedereen.” 

Kiki van Eijk
“Als ervaringsdeskundige van een zwangerschap met HELLP syndroom voel ik sterk de behoefte aan meer onderzoek en informatie over zwangerschapscomplicaties. Voor de Queen of Hearts stichting zet ik mij met veel passie in vanuit mijn vakgebied kunst en design. Ik hoop zo te inspireren tot bredere maatschappelijke aandacht hiervoor.”
Emma Janssen

“Als epidemioloog ben ik werkzaam bij de Queen of Hearts studie in het MUMC+. De zorg verbeteren, vrouwen en zorgprofessionals verbinden en kennis verspreiden; dat is wat ik hoop te bereiken binnen de Queen of Hearts. Als onderzoeker, maar ook daarbuiten, ervaar ik hoe belangrijk het is dat er meer onderzoek gedaan wordt naar de gevolgen van zwangerschapscomplicaties en dat kennis en bewustwording hierover worden vergroot. Bij vrouwen en zorgverleners, maar ook bij partners en de omgeving.”

Janou Boosten-Lamkin

Na het ervaren van de impact van 2 zwangerschappen met pittige complicaties, gun ik het iedere vrouw en moeder om er, net zoals ik, sterker en krachtiger uit te komen. Dat begint met meer kennis over de impact van zwangerschapscomplicaties om vervolgens te zorgen dat vrouwen de juiste voorlichting en zorg krijgen gedurende de zwangerschap en zeker daarna. Voor mij mag dit levenslang zijn, omdat uit onderzoek blijkt dat zo’n complicatie bijna nooit op zichzelf staat. Mijn wens is een gezond leven voor een krachtige vrouw en moeder. Samen met het team Queen of Hearts kan ik hier invulling aan geven. Daar ben ik trots op en dankbaar voor.

Valéry Hawinkels-Hellwig

“Als stafadviseur in het MUMC+ zie ik dagelijks het belang van onderzoek, innovatie en tevens het goed informeren en ondersteunen van de patiënt. Stichting Queen of Hearts kwam op mijn pad toen ik mijn soepele zwangerschap moest verruilen voor een pre-eclampsie traject met bijbehorende gevolgen. Graag combineer ik mijn eigen ervaringen met mijn hart voor de gezondheidszorg en motivatie om kennis en kracht te delen. Samen zijn we sterk!”

Joske van de Weg

“Ik weet dat tegenslagen je uitdagen tot een nieuwe zelf. Je groeit naar wat nodig is, omdat je niet anders kunt. Daar schuilt een grote levenslust en veerkracht in. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat ‘goed werk’ gezien moet worden en dat ons bereik van belang is voor onze missie: een mooie zwangerschap voor iedereen met goede voor- en nazorg. Geen vrouw zou moeten Googelen naar het juiste (na)zorgtraject. Lets build an empire!”Stichting Queen of Hearts
Kersenwei 29
6268 NZ Bemelen

KvK: 80257496
Fiscaal nr. 8616.06.747
NL94RABO 0358 5013 42