Na de zwangerschap

Na de zwangerschap

Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat voor de moeder, onafhankelijk van andere cardiovasculaire risicofactoren, een obstetrische voorgeschiedenis van pre-eclampsie leidt tot een 2 tot 7 keer verhoogd cardiovasculair risico later in het leven. Vooral wanneer er sprake is/was van vroege pre-eclampsie in combinatie met foetale groeistoornissen lijkt het risico het meest verhoogd. Daarnaast start de ontwikkeling van cardiovasculaire ziekten bij vrouwen die pre-eclampsie hebben doorgemaakt vaak eerder, namelijk vóór het 50ste levensjaar, dan bij vrouwen die ongecompliceerd zwanger zijn geweest.

Naast het onafhankelijke cardiovasculaire risico van pre-eclampsie, komen de traditionele cardiovasculaire risicofactoren vaker voor bij vrouwen met pre-eclampsie in de voorgeschiedenis dan bij vrouwen met alleen gezonde zwangerschappen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een verhoogde bloeddruk, verhoogd BMI, hypercholesterolemie en het metabool syndroom en zorgt voor extra risico.

Door het verhoogde cardiovasculaire risico en vaak postpartum aanhoudende structurele en functionele afwijkingen van het myocard is preeclampsie een belangrijke vrouwspecifieke risicofactor voor cardiovasculaire problematiek, en dan met name (subklinisch) hartfalen. Daarom dient een voorgeschiedenis van pre-eclampsie serieus overwogen te worden in risico-evaluatie van vrouwen. Idealiter ontvangt elke vrouw na pre-eclampsie:

  • postpartum nacontrole bloeddruk en nierfunctie
  • routinematige controle van onder andere bloeddruk, nierfunctie, cholesterol en glucose middels CVRM bij de huisarts (elke 2 tot 5 jaar), waarbij niet alleen diagnostische afkapwaarden in acht gehouden dienen worden, maar ook de (wellicht nog jonge) leeftijd en het huidige risicoprofiel.

Voor meer informatie over onze wetenschappelijke onderzoeken gericht op de lange termijn effecten van pre-eclampsie op maternale cardiovasculaire gezondheid, zie: link naar onderzoeken.


Wetenschappelijke kennis onderzoeksgroep Queen of Hearts

De dokters en onderzoekers betrokken bij het TVDC van het MUMC+ verrichten, naast zorg, veel onderzoek naar ontstaanswijze, gevolgen en preventie van de grote zwangerschapsproblemen pre-eclampsie, vroeggeboorte en placenta dysfunctie leidend tot foetale groeibeperking. Alleen met dit onderzoek kunnen logische preventie programma’s worden bedacht. Toenemend wordt duidelijk dat dit, naast algemene adviezen en strategieën, ook een persoonlijk preventie maatpak zal moeten zijn, startend voor, tijdens en na de zwangerschap.

Samenvattende artikelen:

Nederlandstalige overzichtsartikelen:

Ghossein-Doha, C. Preventie en detectie van zwangerschapsvergiftiging bij vrouwen;

zwangerschapsvergiftiging als voorspeller. Cordiaal. 2015;36(4): 128-130. 

Link: https://www.nvhvv.nl/wp-content/uploads/2018/11/cordiaal-4-2015-def.pdf

Janssen E, Spaanderman M, van ‘t Hof A, Ghossein-Doha, C. Zwangerschap als stresstest voor

cardiovasculaire gezondheid. Focus Vasculair. 2021;6(1): 4-11.

Link: https://www.focusvasculair.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/zwangerschap-als-stresstest-voor-cardiovasculaire-gezondheid-zie-toelichting

Engelstalig overzichtsartikelen:

Ghossein-Doha C, Hooijschuur MCE, Spaanderman MEA. Pre-Eclampsia: A Twilight Zone Between  

Health and Cardiovascular Disease? J Am Coll Cardiol. 2018;72(1):12-6.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109718347260?via%3Dihub

Ghossein-Doha C, Khalil A, Lees CC. Maternal hemodynamics: a 2017 update. Ultrasound in

obstetrics & gynecology : the official journal of the International Society of Ultrasound in and Gynecology. 2017;49(1):10-4.

Link: https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/uog.17377