Voorspellen van voorstadium van hartfalen na de zwangerschap

Vrij naar Mohseni-Alsalhi, Janssen, Spaanderman & Ghossein-Doha et al. 2023

Vrouwen die zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie) doormaakten tijdens de zwangerschap zijn vatbaar voor hartfalen later in het leven. Deels lijkt dat te komen doordat het hart zich bij sommige vrouwen extreem verdikt tijdens de zwangerschap én na pre-eclampsie niet altijd volledig herstelt. Hierdoor kan het hart uiteindelijk minder goed ontspannen en minder goed het bloed rondpompen. 

Een tijdige opsporing van deze ongunstige hartaanpassingen kan mogelijk bijdragen aan het verlagen van het risico op het hartfalen na pre-eclampsie.  Dat kan door het ontwikkelen van een voorspelmodel waarmee we de kans op deze ongunstige hartaanpassingen kunnen schatten door gebruik te maken van medische gegevens bij de huisarts. 

In de Queen of Hearts studie hebben we zo’n voorspelmodel voor ongunstige hartaanpassingen ontwikkeld. Hiervoor hebben we medische gegevens gebruikt van 1397 vrouwen die zwanger zijn geweest. We onderzochten zowel vrouwen met een voorgeschiedenis van pre-eclampsie (916 vrouwen) als vrouwen die gezond zwanger zijn geweest (481 vrouwen). 

Met behulp van gemakkelijk beschikbare medische gegevens, namelijkleeftijd, tailleomtrek, systolische bloeddruk (bovendruk), HbA1c, gebruik van antihypertensiva (bloeddrukverlagende medicatie) en vroegoptredende pre-eclampsie (vóór 34 weken zwangerschap), hebben we een voorspellingsmodel ontwikkeld. Dit model is in staat om nauwkeurig in te schatten welke vrouwen ongunstige hartaanpassingen kunnen krijgen. Voordat het model daadwerkelijk gebruikt kan worden, zal het eerst nog gevalideerd moeten worden in een andere studie. Zodra dit is gebeurd, kunnen huisartsen het voorspelmodel gebruiken om een persoonlijke opvolging van vrouwen na pre-eclampsie mogelijk te maken, zonder iedereen naar het ziekenhuis hoeft te worden gestuurd voor bijvoorbeeld een hartecho. Het uiteindelijke doel is om van hart- en vaatziekten na pre-eclampsie te voorkomen.

We willen alle vrouwen die hebben deelgenomen aan de Queen of Hearts studie en alle donateurs, hartelijk bedanken!

Volledige wetenschappelijke artikel:

Mohseni-Alsalhi, Z., Janssen, E.B.N.J, Delmarque, J., van Kuijk, S.M.J., Spaanderman, M.E.A., & Ghossein-Doha, C. (2023). Prediction Model Based on Easily Available Markers for Aberrant Cardiac Remodeling in Women After Pregnancy. Gepubliceerd in Hypertension.