Vaatveroudering lijkt vooralsnog niet versneld door pre-eclampsie

2022
Vrij naar Janssen, Hooijschuur, Spaanderman & Ghossein-Doha et al. 2022

Over het lichaam van een vrouw die pre-eclampsie doormaakte weten we al van alles. Zo weten we bijvoorbeeld dat ze een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

Een versnelde veroudering van het hart en de vaten zou een rol kunnen spelen bij dat verhoogde risico. Of dat daadwerkelijk zo is, zochten we uit in onze Queen of Hearts studie.

In de Queen of Hearts studie vergelijken we vrouwen die pre-eclampsie hebben doorgemaakt met vrouwen die gezond zwanger zijn geweest. We kijken onder andere naar de vaatfunctie. Lukt het de vaten te ontspannen wanneer dat nodig is? We vergeleken 803 vrouwen die pre-eclampsie heben gehad met 414 vrouwen die gezond zwanger zijn geweest.

De vaatfunctie van beide groepen nam af naarmate de leeftijd toenam. Dus: Hoe ouder de vrouw, hoe minder ‘optimaal’ de vaatfunctie. Dat is normaal en lag dus in de lijn der verwachting. De afname van de vaatfunctie was voor beide groepen hetzelfde… En dat lijkt goed nieuws! Hierdoor lijkt het erop dat ‘t doormaken van pre-eclampsie, de veroudering van vaten niet beïnvloedt of versnelt.

Verder zagen we dat vrouwen die pre-eclampsie doormaakten, een kleinere diameter van het gemeten vat hadden. Dit is een nieuw inzicht. Dit gegeven kan belangrijk zijn in het begrijpen van het verhoogde risico op hart- en vaatziekten. Vrouwen met kleinere vaten zijn waarschijnlijk vatbaarder voor het ontwikkelen van vaatschade. Of dat ook daadwerkelijk het geval is, weten we op basis van deze studie niet. We zullen dit dus verder moeten onderzoeken.

Met deze studie komen we weer een stapje dichter bij het ontrafelen van de relatie tussen pre-eclampsie en hart- en vaatzieken, en daarmee uiteindelijk ook dichterbij de oplossingen. We willen alle vrouwen die hebben deelgenomen aan de Queen of Hearts studie, bedanken. Zonder jullie hadden we deze inzichten niet op kunnen doen.

Volledige wetenschappelijke artikel:

Janssen, E.B.N.J, Hooijschuur, M.C., van Balen, V.A.L., Morina-Shijaku, E., Spaan, J.J., Mulder, E.G., … & Ghossein-Doha, C. (2022). No accelerated arterial aging in relatively young women after preeclampsia as compared to normotensive pregnancy. Frontiers in cardiovascular medicine, 9.