Queen of Hearts

Wat zijn de langetermijneffecten van zwangerschapsvergiftiging op het hart en de vaten?

Waar de Queen of Hearts studie initieel begon als een consortium studie om (de detectie van) vroege stadia van hartfalen te onderzoeken, ontwikkelde de studie zich al snel tot een grote onderzoekslijn. Hiervoor hebben we als onderzoeksteam een grote subsidie van de Nederlandse Hartstichting mogen ontvangen. We werken onder andere samen met de universitaire ziekenhuizen van Groningen, Leiden, Amsterdam en Utrecht.

Momenteel omvat de Queen of Hearts verscheidene studies gericht op de aanwezigheid van (risicofactoren op) hart- en vaatziekten bij vrouwen. Hierbij worden vrouwen die in het verleden zwangerschapsvergiftiging hebben doorgemaakt vergeleken met vrouwen die gezond zwanger zijn geweest.

De gelijknamige Queen of Hearts studie richt zich met name op het onderzoeken van langetermijneffecten van zwangerschapsvergiftiging op het hart en de vaten. We onderzoeken de diagnostische en voorspellende kracht van traditionele en vrouwspecifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten. We hopen hiermee voorspelmodellen te ontwikkelen om het risico in kaart te brengen en vroege opsporing van hart- en vaatziekten mogelijk te maken. Ook wanneer er nog geen klachten zijn. Zo kan er op tijd ingegrepen worden om verdere ontwikkeling van hart- en vaatziekten te vertragen of zelfs te voorkomen.

“Ondanks dat het uitblijven ervan gewenst is, biedt het optreden van zwangerschapsvergiftiging ons waarschijnlijk waardevolle informatie om hart- en vaatziekten bij vrouwen te voorkomen. Iets wat anders misschien pas té laat aan het licht was gekomen.”

Voor dit onderzoek zijn we nog op zoek naar proefpersonen, met name vrouwen die gezond zwanger zijn geweest. Het is mogelijk om deel te nemen wanneer u langer dan 6 maanden geleden bevallen bent. Het is helaas niet (meer) mogelijk om deel te nemen als u korter dan 5 jaar geleden voor het eerst zwangerschapsvergiftiging heeft doorgemaakt of langer dan 15 jaar geleden voor het eerst bent bevallen. Bij interesse in deelname mag u vrijblijvend contact opnemen via dagcentrum.verloskunde@mumc.nl.