Deconnect

Wat is de oorzaak van de psychische en cognitieve problemen na een zwangerschapsvergiftiging?

Zwangerschapsvergiftiging is gerelateerd aan een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en beroerte. Daarnaast zien we dat een deel van de vrouwen die zwangerschapsvergiftiging heeft doorgemaakt ook last houdt van psychische en cognitieve problemen, waaronder bijvoorbeeld geheugenstoornissen. Deze problemen kunnen enerzijds te maken hebben met een minder goed functionerend hart- en vaatstelsel, maar anderzijds ook met de traumatische gevolgen van zwangerschapsvergiftiging. Helaas is de directe oorzaak nog niet bekend. Middels de DECONNECT studie onderzoeken we deze psychische en cognitieve gevolgen van zwangerschapsvergiftiging. Dit doen we door het uitvoeren van diverse cognitietesten en middels MRI kijken we naar de kleinste bloedvaten van het hart en de hersenen, in zowel vrouwen met zwangerschapsvergiftiging als gezonde zwangerschappen in de voorgeschiedenis. Op deze manier hopen we meer inzicht te krijgen in de rol van de kleine bloedvaten en het functioneren van de hersenen na zwangerschapsvergiftiging. Zo wordt een specifieke en gerichte behandeling hopelijk in de toekomst mogelijk. De DECONNECT is een vervolgstudie op de Queen of Hearts studie.

“De psychosociale impact na zwangerschapsvergiftiging wordt nog te vaak onderschat. Middels de DECONNECT studie proberen we deze psychische impact wetenschappelijk zichtbaar te maken om ook op dit vlak de nazorg te verbeteren.”

Dit onderzoek betreft een vrijblijvend vervolgonderzoek op de Queen of Hearts studie. Wanneer u deelneemt aan de Queen of Hearts of reeds deel heeft genomen, kunt u vrijblijvend uw eventuele interesse in deelname aan de DECONNECT studie kenbaar maken via dagcentrum.verloskunde@mumc.nl.