Nationale huisartsencampagne

08-03-2023

Na het doormaken van pre-eclampsie en/of HELLP is ben je meestal niet vanzelf de oude. Zowel fysiek als mentaal kan een gecompliceerde zwangerschap een flinke impact hebben op je ‘zijn.’

Toch ontbreekt het zorgverleners nog vaak aan kennis over deze nasleep. Daardoor is het (h)erkennen van deze impact met bijbehorende zorgvraag meestal lastig. Niet uit onwil of onkunde, maar uit onwetendheid die ontstaan is door een gebrekkige overdracht van wetenschappelijke kennis naar de zorgpraktijk.

Vrouwen die pre-eclampsie of HELLP hebben doorgemaakt hebben het daardoor meer dan eens lastig op hun zoektocht naar herstel. Bij wie kun je terecht? En wat is er ‘normaal’ tijdens een herstelperiode na pre-eclampsie en/of HELLP? Zorgverleners hebben vaak niet de tools en kennis om gericht te kunnen helpen tijdens hersteltraject van deze vrouwen.

Dáár wil stichting Queen of Hearts verandering in brengen. Wij willen de wetenschappelijke kennis naar de huisartsen brengen, zodat de nazorg voor gecompliceerd bevallen vrouwen beter en toegankelijker wordt. Verbetering van de zorg op korte termijn, vlak na de bevalling, maar ook verbetering van de nazorg op langere termijn. Help jij ons mee?

In onze nationale huisartsencampagne verspreiden we posters door het hele land. Posters die huisartsen een plek kunnen geven in hun praktijk. Zo werken we aan meer zichtbaarheid, bekendheid en erkenning voor de nasleep en zorgvraag die kan ontstaan na een gecompliceerde bevalling.
Met de verspreiding van de posters delen we ook kennis door de informatie die zichtbaar wordt na het scannen van de QR-code. Hiermee zetten we zowel huisartsen als vrouwen in hun kracht om de zorg na pre-eclampsie en HELLP te verbeteren.

De ‘huisartsenposter’ is natuurlijk ook geknipt voor andere zorgverleners zoals verloskundigen, bedrijfsartsen, fysiotherapeuten of plekken als ziekenhuizen. Wil jij de zorg voor gecompliceerd bevallen vrouwen onder de aandacht brengen? Dan is deze poster voor jou! Bestel de ‘m in de webshop en help zo kennis te verspreiden en zorg te verbeteren.