Queen of Hearts is de naam van een groot wetenschappelijk onderzoek naar de aanwezigheid van (de risicofactoren van) hart- en vaatziekten bij vrouwen die in het verleden een zwangerschapsvergiftiging hebben doorgemaakt, in vergelijking met vrouwen die gezond zwanger zijn geweest. Voor dit onderzoek hebben we als onderzoeksteam een grote subsidie van de Nederlandse Hartstichting ontvangen. We werken samen met de universitaire ziekenhuizen van Groningen, Leiden, Amsterdam en Utrecht. In het bloed wordt er onder andere gezocht naar zogenaamde ‘biomarkers’, stofjes die ons meer kunnen vertellen over de ontwikkeling van hartfalen. Ook kunnen biomarkers ons helpen bij het ontwikkelen van specifieke therapieën, afgestemd op de hartziekte. Verder wordt er gekeken naar alle hedendaags bekende risicofactoren, zoals de suikerstofwisseling en vetten in het bloed. Wij hopen dat met dit onderzoek risicofactoren op hart- en vaatziekten bij vrouwen beter herkend worden, en dat er in een vroeg stadium preventieve maatregelen genomen kunnen worden. Het is een onderdeel van ons cardiovasculair risico management programma.

Bij dit wetenschappelijk onderzoek wordt er in een ochtend op het Vrouwen Dagcentrum van het MUMC bloed geprikt, urineonderzoek gedaan, de hart- en vaatfunctie onderzocht, en de bloeddruk gemeten. U krijgt ongeveer 6 weken later uw uitslag over deze gezondheidscontrole. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Voor wie?

 • Voor de studiegroep: vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben meegemaakt
 •  Voor de controlegroep: vrouwen die geen hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging in de zwangerschap hebben gehad

Wat zouden redenen zijn om niet te kunnen deelnemen?

 • Zwangere vrouwen
 • Korter dan 6 maanden bevallen
 • Langer dan 30 jaar geleden bevallen
 • Korter dan 5 jaar geleden bevallen als u zwangerschapsvergiftiging heeft gehad
 • Langer dan 15 jaar geleden bevallen als u geen zwangerschapsvergiftiging heeft gehad

Wil u weten of u deel kunt nemen aan de Queen of Hearts? Bel gerust. We zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken op 043-387 4145 van 8:00 tot 15:30uur.

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar dagcentrum.verloskunde@mumc.nl                         

Cognitief functioneren na zwangerschapsvergiftiging

Zwangerschapsvergiftiging is gerelateerd aan een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en beroerte in vergelijking met vrouwen die een ongecompliceerde zwangerschap hebben doorgemaakt. Ook rapporteert een deel van de vrouwen na zwangerschapsvergiftiging psychische en cognitieve problemen, waaronder bijvoorbeeld geheugenstoornissen. Deze problemen kunnen enerzijds te maken hebben met een minder goed functionerend hartvaatstelsel, anderzijds met de traumatische gevolgen van zwangerschapsvergiftiging. Helaas is de exacte oorzaak nog niet bekend en daarom zijn specifieke en gerichte behandelmethodes niet beschikbaar.

Doel

De DECONNECT-studie is een vervolgstudie op de Queen of Hearts. In deze studie kijken we met MRI-scans naar de kleinste bloedvaten in het hart en de hersenen. Ook worden er cognitietesten afgenomen. Op deze manier proberen wij meer inzicht te krijgen in de rol van de kleine bloedvaten en het functioneren van de hersenen na zwangerschapsvergiftiging.

Wilt u meer informatie over deze studie? Bel gerust. We zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken op 043-387 4145 van 8:00 tot 15:30uur.

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar dagcentrum.verloskunde@mumc.nl                         

De rol van het afweersysteem in zwangerschap

Doel van het onderzoek

Middels het OVIDE onderzoek in het MUMC+ willen we het afweersysteem van vrouwen met onverklaarbare herhaalde miskramen onderzoeken en vergelijken met vrouwen die een gezonde zwangerschap hebben gehad. Hierdoor kunnen we beter te weten komen waarom miskramen gebeuren en nog belangrijker; hoe we een volgende miskraam in de toekomst kunnen voorkomen.

 

Naar wie zijn wij op zoek?

Vrouwen tussen de 18 en 36 jaar die 3 maanden of langer geleden bevallen zijn zonder zwangerschapscomplicaties.

 

Wat houdt deelname in?

 

 • Eenmalige bloedafname;
 • Eenmalig verzamelen van menstrueel bloed en urine;
 • Het uitvoeren van een fietstest.

Vergoeding?

Als dank voor uw deelname ontvangt u een VVV-bon ter waarde van 10 Euro.

Interesse?

Neem dan contact op met:

Denise Habets, onderzoeker Gynaecologie en Obstetrie, Maastricht UMC+
E-mail: ovide.verloskunde@mumc.nl

Onderzoek van de moederkoek middels echografie

De moederkoek oftewel placenta, is een belangrijk orgaan dat tijdens de zwangerschap voor de groei en ontwikkeling van het kind zorgt. Een abnormale ontwikkeling van de placenta kan leiden tot een groei vertraagd kindje, het ontwikkelen van zwangerschapsvergifiting, het krijgen van hoge bloeddruk en vroeggeboorte. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de rol en functie van de moederkoek, met name na de bevalling.

Echter, om al tijdens de zwangerschap een indruk te krijgen over de functie van de moederkoek, loopt in het MUMC+ de Pulse-studie, ‘Placental Ultrasound Evaluation Study’. We includeren gezonde zwangeren die bij 12, 16, 20, 30 en 36 weken naar het MUMC+ komen voor een extra echo. Tijdens deze echo kijken we naar de groei van het kind, de placenta en de bloedvaten rondom de baarmoeder. Na de bevalling sturen we de placenta op naar de afdeling Pathologie.
Tevens includeren we zwangeren die reeds een complicatie hebben ontwikkeld. Zij krijgen eenmalig een echo van het kind, de placenta en de bloedvaten rondom de baarmoeder en ook bij deze vrouwen sturen we de placenta op naar de afdeling Pathologie.

 

Doel

Het doel van de Pulse-studie is om aan te tonen dat de echografie beelden tijdens de zwangerschap, dezelfde informatie kunnen geven die de patholoog na de bevalling uit de placenta verkrijgt. Op deze manier kunnen we de vrouwen die risico lopen op het krijgen van complicaties, op tijd in het vizier krijgen en behandelen. Voor dat het zover is, moeten we eerst meer inzicht krijgen in de functie van de placenta en de veranderingen gedurende de zwangerschap.

 

Meer weten over deze studie? Mail naar pulse.verloskunde@mumc.nl of neem een kijkje op onze Facebook!

 

Onderzoek naar veranderingen in de microcirculatie (glycocalyx) tijdens de zwangerschap

Zwangerschapsvergiftiging is een zwangerschapscomplicatie die levensbedreigend kan zijn voor zowel moeder als kind. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de rol van de microcirculatie, de kleinste bloedvaatjes van het lichaam, bij het ontstaan van zwangerschapsvergiftiging.

De GLOW-studie is een wetenschappelijk onderzoek dat kijkt naar een specifiek onderdeel van de microcirculatie, namelijk de glycocalyx. Dit is een laagje aan de binnenkant van de bloedvaten dat een rol speelt bij veel belangrijke processen in het lichaam. Eerder onderzoek suggereert dat de glycocalyx beschadigd raakt tijdens een zwangerschap waarbij de moeder zwangerschapsvergiftiging ontwikkelt.

Bij deelnemers aan de GLOW-studie wordt op vier momenten tijdens de zwangerschap, en twee keer na de bevalling, de glycocalyx in beeld gebracht met een kleine camera onder de tong. Dit duurt enkele minuten, is niet pijnlijk en niet schadelijk voor moeder en kind.

 

Doel

 

Het doel van de GLOW-studie is om de rol van de glycocalyx in de gezonde en gecompliceerde zwangerschap te onderzoeken en zo meer te weten te komen over veranderingen in de microcirculatie bij zwangerschapsvergiftiging. In de toekomst hopen we dat het detecteren van een beschadiging van de glycocalyx, samen met andere vroege kenmerken van een (dreigende) zwangerschapsvergiftiging, leidt tot vroege opsporing en behandeling van deze zwangerschapscomplicatie.

 

Wilt u meer weten over deze studie? Neem dan contact op met glycocalyx.obs@mumc.nl.

 

Bloeddrukproblemen tijdens de zwangerschap

Bloeddrukproblemen in de zwangerschap (zwangerschapshypertensie) komen bij ongeveer 1 op de 10 vrouwen voor. In een aantal gevallen ontwikkelt dit zich tot zwangerschapsvergiftiging, waarbij er naast een verhoogde bloeddruk ook eiwitverlies is via de urine door nierschade. Voor moeder en het ongeboren kind kan dit een ernstige complicatie zijn. Er is helaas nog geen eenduidige richtlijn in Nederland die beschrijft vanaf welke bloeddruk en met welke medicatie zwangerschapshypertensie behandeld moet worden.

 

Doel

 

Met deze studie willen we onderzoeken of eerdere en geïndividualiseerde behandeling van milde zwangerschapshypertensie zorgt voor een verminderde ontwikkeling naar ernstige bloeddrukproblemen en/of zwangerschapsvergiftiging. 

 

 • Tijdig behandelen houdt in dat er met medicatie gestart worden bij milde zwangerschapshypertensie.
 • Geïndividualiseerd behandelen houdt in dat er aan de hand van kenmerken van het hart wordt gekeken welk medicijn het beste past. 

 

Naar wie zijn wij opzoek?

 

Vrouwen ouder dan 18 jaar die tijdens de zwangerschap een milde bloeddrukverhoging krijgen zonder dat ze hier medicatie voor nemen.

 

 

Meer informatie over deze studie? Stuurt u dan een email naar dagcentrum.verloskunde@mumc.nl 

Wij zijn ook bereikbaar op 043-3474145 op werkdagen tussen 8:00 en 15:30 uur.

 

Queen of Hearts

Disclaimer | Privacy | Queen of Hearts 2020

Design by StuCon Advisory