Zorg voor, tijdens en na de zwangerschap

Het Transmuraal Vrouwen Dagcentrum wil de zorg zo goed mogelijk voor u organiseren. Veel vrouwen komen van ver. Daarom hebben wij al onze gespecialiseerde zorgtrajecten met de verschillende deelnemende afdelingen en specialismen gemeenschappelijk ontwikkeld en afgestemd op elkaar. Alle onderzoeken vertellen een klein deel over uw bloedsomloop, hart en vaten. Afhankelijk van uw problematiek kijken we ook naar de vorm van de baarmoeder en haar doorbloeding. Tegelijkertijd zijn er op het dagcentrum vrouwen die komen voor zorgtrajecten voor, tijdens en na de zwangerschap. Daarnaast zijn er ook vrouwen die naast zorg ook mee doen aan wetenschappelijk onderzoek. U kunt daar informatie over vinden onder het kopje ‘Wetenschappelijk onderzoek: Queen of Hearts. We bewaken daarnaast voortdurend onze kwaliteit van zorg. Dit doen we door continue registratie van de zorg-uitkomsten.

Preconceptionele vasculaire screening

De zwangerschap is een zware belasting voor het lichaam. Het zal zich op verschillende manieren moeten aanpassen om de zwangerschap te voldragen. De aanpassingsmogelijkheden van de bloedsomloop spelen hierin een grote rol. Bij 4 op de 5 vrouwen verloopt de aanpassing zonder problemen, maar bij 1 op de 5 vrouwen treden er complicaties op (hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging, HELLP-syndroom, foetale groeistoornissen en sterfte, voortijdige loslating van de moederkoek). Deze zwangerschapsproblemen wijzen meestal op een onderliggend probleem, waardoor er onvoldoende reserves zijn om de aanpassing van het lichaam aan de zwangerschap goed mogelijk te maken. Vrouwen met een probleemvolle zwangerschap zoals hierboven beschreven, hebben tijdens een volgende zwangerschap een groter risico op herhaling en op lange termijn meer kans op hart- en vaataandoeningen. Aangezien aan veel risicofactoren wat valt te doen, kan het helpen om deze verborgen problemen op te sporen om daarmee de kans op herhaling van de problemen en gezondheidsproblemen op termijn op een passende wijze te verminderen.

Het zorgtraject preconceptionele cardiovasculaire screening richt zich op het zoeken naar deze onopgemerkte risicofactoren. Tijdens deze screening, dat we in 1 ochtend bij u verrichten, kijken we naar uw bloedsomloop, hart en vaten, stolling- en antistolling-factoren, het afweersysteem, de nierfunctie en stofwisseling van suiker en vetten van uw lichaam. Dit onderzoek bieden we aan bij vrouwen met voorgaande zwangerschapsproblemen. Sommige vrouwen komen in aanmerking voor de screening, zónder dat er bloeddrukproblemen in een eerdere zwangerschap waren. Er zijn namelijk ook bepaalde aandoeningen die het risico op bloeddrukproblemen in de zwangerschap op voorhand verhogen, zoals een al bestaande hoge bloeddruk, een hartaandoening of bloeddrukproblemen in de zwangerschap bij naaste familieleden (zussen, moeder), suikerziekte, overgewicht of bepaalde autoimmuun-aandoeningen (bijvoorbeeld SLE).

Voor deelname aan dit zorgtraject heeft u een verwijzing van uw huisarts of eigen gynaecoloog nodig. Bespreek uw wens om hieraan deel te willen nemen met de zorgverlener die u verwijst.

Follow-up zorgtraject

Voor vrouwen die een verhoogd risico op bloeddrukproblemen tijdens de zwangerschap hebben, wordt dit zorgtraject als een aanvulling op de reguliere zwangerschapscontroles aangeboden. Bij dit zorgtraject worden herhaalde metingen verricht tijdens de zwangerschap die erop gericht zijn om de aanpassing van het lichaam aan de zwangerschap in kaart te brengen. Het doel is het opsporen van afwijkingen in de bloedsomloop die voorafgaan aan de ontwikkeling van een hoge bloeddruk. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeger stadium te kunnen bijsturen, eventueel met medicatie.

De controles vinden plaats bij ongeveer 12, 16, 20 en 30 weken zwangerschap en duren een ochtend. Er wordt bloed afgenomen, de bloeddruk wordt gedurende 30 minuten herhaaldelijk gemeten en er wordt een hartecho gemaakt. Ook wordt met een obstetrische echo de weerstand in de baarmoederslagader gemeten. Dezelfde dag krijgt u de uitslag van de onderzoeken waarna er een eventuele aangepast beleid of behandeling afgesproken wordt. Onze voorkeur  is om een eventuele hoge bloeddruk gepersonaliseerd (dus voor elke patient anders) te behandelen op basis van de gegevens verkregen tijdens deze ochtend.

Als u niet bij ons onder directe zorg bent, kunt u ook terecht voor dit zorgpad. Wij berichten uw hoofdbehandelaar en kunnen dan in overleg u verder adviseren. We nemen niet de volledige zorg over.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Queen of Hearts

DECONNECT

Queen of Hearts

+31 (0)43 387 4145

Universiteitssingel 50, 6229 ER Maastricht

Disclaimer | Privacy | Queen of Hearts 2020

Design by StuCon Advisory