Stichting Queen of Hearts

Het doel van Stichting Queen of Hearts is het creëren van bewustzijn rondom de impact van zwangerschapscomplicaties en het steunen van wetenschappelijke studies en klinische initiatieven ter bevordering van de zorg voor, tijdens en na de zwangerschap.

Algemene gegevens

Kersenwei 29

6268 NZ Bemelen

KVK: 80257496

Fiscaal nr. 8616.06.747

NL94RABO 0358 5013 42

De reden van ons bestaan

In tien procent van de zwangerschappen ontwikkelt de moeder serieuze zwangerschapscomplicaties met gevaar voor moeder en ongeboren kind. Dat zijn ongeveer 17.000 vrouwen in Nederland. Op de lange termijn leidt dat tot ziekten in hart en vaten. Vrouwen die zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, hebben bijvoorbeeld één tot acht keer verhoogd risico op een hart- of herseninfarct.

Naast de lichamelijke nasleep, gaat het hier om een breder, maatschappelijk probleem. Zwangerschapscomplicaties hebben een grote impact op het ‘zijn’ van de vrouw, in elke rol van haar leven. Schuldgevoelens naar haar kinderen, twijfel aan de kracht als vrouw, moeder en werknemer. Hier is helaas te weinig over bekend en daardoor is er ook te weinig begrip bij de omgeving van de vrouwen.

Chahinda Ghossein-Doha, cardioloog i.o. in het MUMC+ en onderzoeker Queen of Hearts, verloor door zwangerschapscomplicaties haar eerste kindje Rachelle na elf dagen. Een enorm verdriet en een lange periode van ‘overleven’ volgde. Ondanks alle lieve mensen om haar heen voelde ze zich heel eenzaam op haar weg. Ze ging door voor haar omgeving, dompelde zich onder in haar werk, rauwe emoties, diep verstopt. Maar daar was ineens het moment dat ze wél weer kon genieten van de mooie herfstkleuren in de natuur. Ze wist meteen: “Dit is wat ik de hele tijd gemist heb”

Chahinda heeft ervaren hoeveel sterker een vrouw uit dit proces kan komen. Tijdens een ontmoeting met Janou Boosten-Lamkin- zij heeft ook ervaring met complicaties rondom de zwangerschap én er sterker uitkomen – besprak ze Chahinda haar wens om steun, inspiratie en kracht aan andere vrouwen te bieden. Daartoe is Stichting Queen of Hearts opgericht. De stichting zet zich in om bewustzijn rondom de impact van zwangerschapscomplicaties te creëren en steunt wetenschappelijke studies en klinische initiatieven ter bevordering van de zorg voor, tijdens en na de zwangerschap.

Vanuit verschillende perspectieven geeft Queen of Hearts antwoord op vragen waarmee vrouwen te maken krijgen als moeder, partner en als professional.

Beleidsplan Stichting Queen of Hearts

Voorzitter: Chahinda Ghossein-Doha
Sectretaris: Janou Boosten-Lamkin
Penningmeester: Marc Spaanderman

Queen of Hearts

Disclaimer | Privacy | Queen of Hearts 2020

Design by StuCon Advisory