Privacyverklaring Queen of Hearts

23 oktober 2020

Uw privacy is voor Queen of Hearts van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens
  • Benodigde beveilingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
  • Uw rechten respecteren zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwekte persoonsgegevens

 Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Queen of Hearts allemaal doen met de informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact op met StuCon Advisory

Afhandeling bestellingen

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekking aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens kunnen ontvangen.

Verzenden van nieuwsbrieven

Wij willen u graag op de hoogte houden rondom de ontwikkelingen van ons onderzoek en zwangerschapscomplicaties. Wij vragen hier uw toestemming voor. U ontvangt enkel onze nieuwsbrief als u ons expliciet toestemming heeft gegeven deze naar u per e-mail toe te sturen.

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacy beleid is alleen van toepassing op de Queen of Hearts websites. Dus wanneer u deze links naar een andere website gebruikt, dient u ook hun privacyverklaring te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacy beleid

Cookies

Wanneer u de Queen of Hearts website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken de website(s) van Queen of Hearts nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om de website te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. De meeste webbrowers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd.

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd

In onze websites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens

Updates voor dit beleid

Queen of Hearts kan dit privacy beleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen. Voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.