Queen of hearts

Onderzoekt en doet

 

Naast de lichamelijke nasleep, gaat het hier om een breder, maatschappelijk probleem. Zwangerschapscomplicaties hebben een enórme impact op iemands ‘zijn’. Concentratieproblemen, twijfel aan je kracht als vrouw, moeder en werknemer, schuldgevoelens naar je kind(eren).

 

Hier is helaas te weinig over bekend en daardoor is er ook te weinig begrip bij de omgeving van de vrouwen. Werkgevers, zelfs bedrijfartsen weten er vaak weinig van en kunnen daardoor niet goed de belastbaarheid van de getroffen vrouwen inschatten.

 

Het Queen of Hearts onderzoeksteam stelt zich tot doel om enerzijds de risico’s op de lichamelijke en psychische nasleep van zwangerschapscomplicaties te verkleinen en anderzijds vrouwen te steunen door de maatschappelijke bekendheid te vergroten.