Een zorgeloze zwangerschap voor elke vrouw

 

In 10% van de zwangerschappen ontwikkelt de moeder serieuze zwangerschapscomplicaties met gevaar voor moeder en ongeboren kind. Dat zijn ongeveer 17.000 vrouwen in Nederland. Wordt er op tijd ingegrepen, dan loopt het meestal nog relatief goed af. Gelukkig!

Op de lange termijn krijgt 1 op de 3 vrouwen met probleemvolle zwangerschappen ziektes als hoge bloeddruk, hoog cholesterol of suikerziekte. Vrouwen die zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, hebben zelfs een tot wel 8 keer verhoogd risico op een hart- of herseninfarct.

Naast de lichamelijke nasleep, gaat het hier om een breder, maatschappelijk probleem. Zwangerschapscomplicaties hebben een enórme impact op iemands ‘zijn’. Concentratieproblemen, twijfel aan je kracht als vrouw, moeder en werknemer, schuldgevoelens naar je kind(eren).

Hier is helaas te weinig over bekend en daardoor is er ook te weinig begrip bij de omgeving van de vrouwen. Werkgevers, zelfs bedrijfsartsen weten er vaak weinig van en kunnen daardoor niet goed de belastbaarheid van de getroffen vrouwen inschatten.

 Het Queen of Hearts onderzoeksteam stelt zich tot doel om enerzijds de risico’s op de lichamelijke en psychische nasleep van zwangerschapscomplicaties te verkleinen en anderzijds vrouwen te steunen door de maatschappelijke bekendheid te vergroten.

Queen of Hearts

Disclaimer | Privacy | Queen of Hearts 2020

Design by StuCon Advisory